Provtagning och undersökningar

Hos Schöttli arbetar certifierade provtagare för både dricksvatten och avloppsvatten. Förutom provtagning har vi även tekniken för att utvärdera några av de viktigaste kvalitetsegenskaperna hos vatten. Vi hjälper kunden att bestämma huvudindikatorerna för problemvatten vid valet av vattenbehandlingssystem. För att ingå ett avtal, kontakta oss mejla till [email protected]