Om oss

Schöttli Sverige AB är ett företag vars huvudområde är försäljning och installation av vattenförsörjnings- och avloppsreningsutrustning. Huvudprodukterna är individuella avloppsreningssystem, små avloppsreningsverk och deras komponenter, oljeavskiljare, bränsletankar, filter för mekanisk behandling av vatten, avhärdning, järnseparering m.m. Vi löser heltäckande alla frågor som rör vattenförsörjning och avloppsvattenhantering för både små och stora konsumenter. Bland annat ger vi kunder råd om val av utrustning och erbjuder vattenanalys genom lokala laboratorier.

Certifikat:

Medlemskap

Schöttli tillhör följande organisationer:

  • Tyska föreningen för vattenförvaltning, avlopp och avfall (Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.)
  • Internationella handelskammaren (ICC WBO)
  • Tysk-baltiska handelskammaren