Avloppsvatten

Schöttli Sverige AB erbjuder optimala lösningar för avloppsrening i enskilda hushåll, bostadsområden och industriföretag. Nedan finns en lista över avloppsreningsutrustning och -system som vi erbjuder. För rening av avloppsvatten från enskilda hushåll och andra små förbrukningsställen passar biorotor EKOL eller aktiv slambehandlingsanläggning VarioCOMP K. Om markförhållandena är lämpliga, kan man också välja ett kombinerat system med septiktank, infiltrationsbädd och filterlager, t.ex. Plastepur. I mindre och större bostadsområden är kompakta biorotorer i EKOL- eller PMT-serien lämpliga för behandling av hushållens avloppsvatten liksom kompakta aktiva slambehandlingsanläggningar i AnaComb- eller VarioCOMP-serien. För högre volymflöden projekterar vi en lämplig biorenare. Vi levererar även komponenter till både nya och renoverade avloppsreningsverk.

Vi erbjuder följande komponenter till avloppsreningsverk:

 • mekaniska silar (trumsilar, trappgaller, renssilar)
 • sandfällor
 • luftningssystem (finblåsigt luftningssystem OTT )
 • slamskrapor
 • vakuumsystem för att förbättra sedimenteringsegenskaperna hos aktivt slam
 • system för upprepad rening av avloppsvatten
 • förtjocknings- och avvattningssystem för restslam (centrifug, bandförtjockare, skivförtjockare)
 • provtagningsutrustning för avloppsvatten (bärbar och stationär)
 • mätutrustning för avloppsvatten (för installation i rör)

För behandling av industriellt avloppsvatten erbjuder vi:

 • fettavskiljare (även luftade)
 • fettnedbrytande ämnen
 • stärkelseavskiljare
 • flotationsanläggningar
 • vakuumindunstare (avdunstningsutrustning)
 • utrustning för omvänd osmos
 • utrustning för behandling av lakvatten från deponier

OBS! För att välja den lämpligaste tekniska lösningen för avloppsrening, vänligen kontakta oss i förväg med tillgängliga uppgifter

Avloppsreningsverk
Link
Septiktankar, avskiljare
Link
Galler, luftningsanordningar etc.
Link
Utrustning för slambehandling
Link