Värme

Idag uppmärksammas energibesparing mer och mer. Tack vare detta har man redan på projekteringsstadiet börjat tänka på effektiva lösningar för värmesystem. Men även i välplanerade och befintliga värmesystem uppstår det problem med blockeringar, nedslamning, kalkavlagringar och korrosion. Problemen orsakas främst av kvaliteten på påfyllningsvattnet (värmebäraren) i värmesystemet och dess reaktion med systemet. Det enklaste och mest effektiva sättet att förebygga dessa problem är att använda påfyllningsvatten (värmebärare) som passar för värmesystemet och att använda lämplig teknik. Vanligt vatten används ofta för att fylla värmesystem. Det kan ha utmärkta egenskaper som dricks- eller bruksvatten men vara olämpligt för värmesystemet. Utrustning för fysisk förbehandling av vatten för värmesystem är en lösning som bygger på permanentmagneter för att förebygga funktionsfel orsakade av magnetisk lera som cirkulerar i värmevattenledningen. Reglerna för kemisk behandling av värmevatten EN 14868, VDI 2035, SWKI 97-1, UNI-CTI 8065 ger specifika riktlinjer om de viktiga parametrarna för värmesystemets påfyllningsvatten, såsom elektrisk ledningsförmåga, hårdhet och pH. Dessa anges också av de flesta tillverkare av värmesystem (inklusive Junkers, Buderus, etc.) i garantivillkoren. Utrustningen som Schöttli erbjuder säkerställer att det cirkulerande värmevattnet uppfyller de kvalitetskrav som värmesystemens tillverkare kräver.

Fysisk förbehandling av värmevatten
Link
Kemisk förbehandling av värmevatten
Link