Installation och underhåll

Vi utför underhållsarbeten för olika vatten- och avloppsreningssystem.

  • Järnfilter
  • Avhärdare
  • Omvänd osmos
  • Sandfilter
  • Kolfilter
  • Doseringssystem
  • UV-enheter
  • Vattenrenare
  • Utrustning för silning
  • Och mycket annat, inklusive all utrustning som erbjuds av Schöttli Sverige AB

Ett underhållsavtal med Schöttli garanterar: Störningsfri drift av enheten, snabb svarstid, bättre pris. För att ingå ett avtal, kontakta oss mejla till [email protected]

Beställningsformulär för INSTALLATION/UNDERHÅLL

Vänligen fyll i alla fält på beställningsformuläret. Schöttlis expert kommer att kontakta dig så snart som möjligt.