Se produkter
 
VATTEN
Ett brett utbud av vattenreningsutrustning för såväl privata som industriella kunder samt bostadsområden
Se produkter
Se produkter
 
AVLOPPSVATTEN
Optimala lösningar för avloppsrening i enfamiljshus, bostadsområden och industriföretag
Se produkter
Se produkter
 
VÄRME
Lösningar för att fylla värmesystem med oskadligt vatten som förhindrar kalkbildning och korrosion
Se produkter
Provtagning och undersökningar
Schöttli Sverige AB testar både dricksvatten och avloppsvatten genom lokala laboratorier för att fastställa de viktigaste parametrarna för vattenkvaliteten.
Läs mer
Rådgivning/konsultation
När vi fått resultaten av vattenanalysen från laboratoriet kan vi presentera utrustningen vi erbjuder mer i detalj och baserat på analysresultaten erbjuda en lösning som passar just dina behov. Produktinformation och användarmanualer finns under vårt produktutbud.
Läs mer
Installation och underhåll
Vi utför underhållsarbete på olika vattenförsörjnings- och avloppsreningssystem: järnfilter, vattenavhärdare, system för omvänd osmos, sandfilter, kolfilter, doseringssystem, UV-utrustning, reningsverk, utrustning för silning. Detaljerad information, användarmanualer finns under vårt produktutbud.
Läs mer
 

25 års erfarenhet

Schöttli Sverige AB är ett dotterbolag till den europeiska koncernen Schöttli, som förutom i Sverige även verkar på marknaden för miljöprojekt i Väst- och Östeuropa.
Schöttli Sverige AB är ett dotterbolag i Schöttli-koncernen och finns förutom i Sverige även representerat i Estland, Lettland och Ryssland. Företaget grundades 1996 av tidigare ägaren Theodor Schöttli och medgrundaren Christina Jörg. Hittills har vi genomfört projekt som sträcker sig från vattenfilter för privata hushåll, septiktankar och lakvattenrening av farligt avfall, till konstruktion av större vattenreningssystem för industrier.

Schöttli Sverige AB erbjuder samarbete inom området miljöprojekt relaterade till vattenrening och avloppsrening. Dessutom erbjuder vi olika lösningar för avfallssortering och rening i avfallsanläggningar.
Vi är aktiva på marknaden för ekologisk miljöteknik och vår vision är att vara den bästa partnern för våra kunder i alla projekt inom området vatten.
Vi utgår i första hand från kundens behov och är flexibla, påhittiga och öppna i våra tjänster.